WIDZĘ, NIE WIDZĄC. Audiodeskrypcja w instytucjach kultury Torunia

Fundacja Nieograniczona pracuje nad projektem „Widzę, nie widząc. Audiodeskrypcja w instytucjach kultury”, którego celem jest dostosowanie do potrzeb osób niewidomych oferty dwóch instytucji kultury wToruniu: Teatru Baj Pomorski i Domu Legend Toruńskich. Projekt uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”.

Udział osób niewidomych w wielu formach kultury jest bardzo utrudniony. Inicjując projekt „Widzę, nie widząc”, chcemy umożliwić im dostęp do spektaklu w teatrze Baj Pomorski i zwiedzania Domu Legend w formie dostępnej ich percepcji i możliwościom poznawczym oraz pogłębić wśród nich zainteresowanie kulturą. Odwiedzając „Dom Legend”, osoby niewidome będą mogły same, w sposób interaktywny, uczestniczyć w odgrywaniu najciekawszych legend związanych z Toruniem (o krzywej wieży, piernikach, flisaku i żabach, Szwedku, powstaniu dzwonu „Tuba dei”).

W ramach projektu „Widzę, nie widząc” zamierzamy:

  • stworzyć audiodeskrypcję dla instytucji współpracujących z Fundacją (Teatr „Baj Pomorski” i „Dom Legend”)
  • zatrudnić audiodeskryptorów do zrealizowania nagrań,
  • przeprowadzić konsultacje skryptów audiodeskrypcyjnych przez niewidomego konsultanta z Fundacji Kultura Bez Barier,
  • przeszkolić animatorów Domu Legend w zakresie audiodeskrypcji,
  • zaprosić osoby niewidome na trzy bezpłatne audiodeskrybowane spektakle do teatru „Baj Pomorski” i na trzy bezpłatne, audiodeskrybowane i interaktywne inscenizacje legend w „Domu Legend”.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu położy podwaliny do wdrożenia audiodeskrypcji innych instytucji kultury w Toruniu w celu poszerzenia oferty kulturalnej dla osób niewidomych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu KULTURA – INTERWENCJE 2017