Pierwsza edycja stypendium im. Bogny Olszewskiej – ogłoszenie wyników

Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Fundacja Nieograniczona mają przyjemność ogłosić, że laureatem 1. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej został Rafał Lis z Lublina.

Nagrodą w konkursie stypendialnym jest trzymiesięczny, płatny staż w Muzeum, połączony z bogatym programem wizyt studyjnych w organizacjach partnerskich oraz możliwość współtworzenia Muzeum Dostępnego, czyli programu instytucji skierowanego do osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.

Rafał Lis (ur. 1991) jest historykiem sztuki, animatorem i społecznikiem. W listopadzie 2017 roku objął nowo utworzone stanowisko koordynatora dostępności w Galerii Labirynt w Lublinie. Od kilku lat aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Dynamicznie i konsekwentnie rozwija programy dostępnościowe w Galerii Labirynt, jednocześnie wspierając inne organizacje kultury w mieście, które również otwierają się na działania na rzecz grup dotychczas wykluczanych.

Rafał Lis współpracuje z wieloma organizacjami kultury, m.in. z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Teren Otwarty, Europejską Fundacją Kultury Miejskiej, Brain Damage Gallery czy Warsztatami Kultury w Lublinie. Jest członkiem międzynarodowej grupy animatorów „Actors of Urban Change”.

Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej.

Nagrodę przyznało jury w składzie: Elżbieta Olszewska i Tomasz Janyst (Fundacja Nieograniczona), Sebastian Cichocki i Marta Skowrońska-Markiewicz (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Daniel Kotowski (niezależny edukator), Aleksandra Sztajerwald (reprezentująca Fundację SYNAPSIS), Paulina Gul (Fundacja Kultury Bez Barier), Andrzej Orłowski (Grupa Pedagogiki i Animacji Praga Północ), Anna Rochowska (TR Warszawa), Wiktoria Rutkowska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi).

Koordynacja: Marta Maliszewska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie).