Zbiórka na II edycję Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Trwa internetowa zbiórka funduszy na II edycję Stypendium im. Bogny Olszewskiej, wspólną inicjatywę Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stypendium ma służyć profesjonalizacji osób działających na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem oraz promować sztukę współczesną jako obszar i narzędzie do realizacji takich projektów.

Projekt można wesprzeć pod adresem: https://zrzutka.pl/etf5cn  

Stypendium to forma upamiętnienia przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej – Bogny Olszewskiej, feministki i aktywistki, zaangażowanej w rozpowszechnianie audiodeskrypcji, warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Bogna wierzyła i działała w imię wolności, równości i siostrzeństwa / braterstwa, walcząc o świat niestawiający ograniczeń ze względu na płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Fundacja Nieograniczona stara się kontynuować jej dzieło, a każdy chętny może w tę kontynuację dzieła się włączyć poprzez wsparcie zbiórki lub udostępnianie o niej informacji.

Celem zbiórki jest zgromadzenie 5 000 złotych – kwoty, która pozwoli na opłacenie realizacji autorskiego programu animacyjnego zaproponowanego przez beneficjenta lub beneficjentkę tegorocznej edycji stypendium.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Internetowa zbiórka będzie trwała do 31 marca.

Więcej informacji o zbiórce i o Stypendium na Fanpage’u Stypendium https://www.facebook.com/Stypendium-im-Bogny-Olszewskiej-2138081016300176/,

na stronie Fundacji Nieograniczona http://nieograniczona.org

i stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej https://artmuseum.pl/pl/edukacja/muzeum-dostepne.