Pamela Bożek laureatką drugiej edycji stypendium

Gratulujemy laureatce drugiej edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej, Pameli Bożek, oraz gorąco dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom za projekty. Wybór był bardzo trudny.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej obejmuje trzymiesięczny płatny staż w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie połączony z bogatym programem wizyt studyjnych przygotowanym we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi. Laureatce przyznany zostanie również budżet na realizację autorskiego projektu animatorskiego, który wzbogaci program Muzeum Dostępne kierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na zdjęciu Pamela Bożek na tle fasady Muzeum nad Wisłą, fot. Marta Styczeń

Pamela Bożek (ur. 1991) jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i studentką środowiskowych studiów doktoranckich na tej uczelni. Jako artystka zajmuje się praktykami postartystycznymi o charakterze partycypacyjnym, interesują ją tematy migracji, niepełnosprawności, szeroko rozumianej biedy. Od 2018 roku współpracuje z mieszkankami ośrodka dla cudzoziemców i cudzoziemek w Łukowie, realizując m.in. projekty Notesy z ŁukowaPolonia. Z ziemi polskiej do Polski. Komisji zaimponowała wielowymiarowe i długofalowe myślenie Pameli Bożek. Pomysł na warsztaty introligatorskie, mające zapewnić miłe spędzenie czasu, przerodził się w działanie przywracające uczestniczkom poczucie godności, sprawczości i pomagające im pozyskać potrzebne środki finansowe.

Stypendium upamiętnia Bognę Olszewską, przedwcześnie zmarłą pracownicę Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne wpłynęły na kierunek rozwoju programu edukacyjnego.

Nagrodę przyznało Jury w składzie: Państwo Olszewscy i Tomasz Janyst (Fundacja Nieograniczona), Sebastian Cichocki i Marta Maliszewska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Paulina Gul (Fundacja Kultury Bez Barier), Monika Koprowska (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi), Aleksandra Sztajerwald (Fundacja SYNAPSIS), Andrzej Orłowski (Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ), Anna Rochowska (TR Warszawa), Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) i Daniel Kotowski.