Książki i scenariusze lekcji o uchodźcach

Fundacja NIEOGRANICZONA im. Bogny Olszewskiej przekazała fundacji Emic książki o uchodźcach i scenariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Są to: „Chłopiec z Lampedusy” Rafała Witka, „Hebanowe serce” Renaty Piątkowskiej, „Teraz tu jest nasz dom” Barbary Gawryluk oraz „Która to Malala?” Renaty Piątkowskiej – o najmłodszej noblistce Malali Jusafzai (ang. Yousafzai) i jej […]