Nabór do drugiej edycji stypendium im. Bogny Olszewskiej zakończony

Dziękujemy wszystkim kandydatom i kandydatkom za nadesłane zgłoszenia. Oceni je Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatorów i Rady Programowej: Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji SYNAPSIS, Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, TR Warszawa i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Ogłoszenie laureata lub laureatki tegorocznej edycji programu nastąpi 17 czerwca.”

Druga edycja stypendium

Fundacja Nieograniczona wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłaszają nabór do drugiej edycji stypendium, kierowanego do młodych osób zainteresowanych sztuką współczesną i wykorzystujących ją, aby przeciwdziałać szeroko rozumianemu wykluczeniu. Celem projektu jest kontynuacja misji Bogny Olszewskiej. Przeczytaj więcej o stypendium.

Zbiórka na II edycję Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Trwa internetowa zbiórka funduszy na II edycję Stypendium im. Bogny Olszewskiej, wspólną inicjatywę Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Stypendium ma służyć profesjonalizacji osób działających na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem oraz promować sztukę współczesną jako obszar i narzędzie do realizacji takich projektów. Projekt można wesprzeć pod adresem: https://zrzutka.pl/etf5cn